بدون تصویر شاخص

قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌

 متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌ قانون تامین اجتماعی شماره:***-*** موضوع:قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌ لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ ۷۰/۵/۳۰ لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین …

بدون تصویر شاخص

فصل دوازدهم- مقررات متفرقه‌

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹-> فصل دوازدهم- مقررات متفرقه‌ ماده۱۸۷- کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر گواهی انجام کار با قید مدت ، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند. ماده۱۸۸- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات …

بدون تصویر شاخص

فصل یازدهم – جرائم و مجازاتها

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->فصل یازدهم – جرائم و مجازاتها ماده۱۷۱- متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد ، مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتیکه تخلف از انجام …

بدون تصویر شاخص

فصل دهم – شورایعالی کار

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->فصل دهم – شورایعالی کار ماده۱۶۷- در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی بنام شورایعالی کار تشکیل میشود وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضای شورا عبارتند از: الف – وزیر کار و …

بدون تصویر شاخص

فصل نهم – مراجع حل اختلاف

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹-> فصل نهم – مراجع حل اختلاف ماده۱۵۷- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین …

بدون تصویر شاخص

فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران‌

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران‌ ماده۱۴۷- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد. ماده۱۴۸- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. ماده۱۴۹- …

بدون تصویر شاخص

فصل هفتم- مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->فصل هفتم- مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار ماده۱۳۹- هدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها …

بدون تصویر شاخص

فصل ششم – تشکل های کارگری و کار فرمائی

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->فصل ششم – تشکل های کارگری و کار فرمائی ماده۱۳۰- به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی کشاورزی ، خدماتی و صنفی می توانند نسبت …

بدون تصویر شاخص

فصل پنجم _ آموزش و اشتغال

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->فصل پنجم – آموزش و اشتغال مبحث اول – کارآموز و مراکز کارآموزی ۱- مراکز کارآموزی —————– ماده۱۰۷- در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی …

بدون تصویر شاخص

فصل چهارم – حفاظت فنی و بهداشت کار

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->فصل چهارم حفاظت فنی و بهداشت کار مبحث اول – کلیات ماده۸۵- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای …