• سه شنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۲

بزرگترین نمایشگاه بین المللی بازرگانی در جنوب آسیا زمان:۲۳ الی ۲۶ آذرماه ۱۴۰۲مکان:نمایشگاه های بین المللی کراچی کراچی پاکستان
شماره تماس: ۰۵۱۳۵۰۹۳۵۹۳ _ ۰۹۳۷۰۲۰۱۰۵۳