• یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳

تمدید بند ۱ ابلاغیه بخشودگی جرایم مالیاتی


… با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال / دوره ، برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دورهمربوط تا پایان سال جاری اقدام نمایند ، تمدید می شود.