• جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳

پنجمین اجلاس هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق اصناف ایران

شرکت رئیس اتاق اصناف مرکز استان و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، نایب رئیس اول اتاق اصناف مرکز استان و نماینده اصناف استان در اتاق اصناف ایران و مدیر اجرایی و نماینده اتاق اصناف در پنجمین اجلاس هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق اصناف ایران که با حضور هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران،معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت،دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور،رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی کشور و نمایندگان اتاق های اصناف استانها مورخ ۱۴۰۲/۸/۳در محل مشهد برگزار گردید. روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی