تماس با ما

آدرس : خراسان شمالی , بجنورد خیابان طالقانی غربی جنب اداره برق , ساختمان اتاق اصناف مرکز خراسان شمالی

کد پستی : ۹۴۱۴۹۹۶۳۶۷

شماره تلفن :۳۲۷۴۸۳۳۰-۰۵۸۳۲۷۴۸۳۷۸

نمابر : ۰۵۸۳۲۷۴۸۱۷۲