• شنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۳

بیانیه اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه های وابسته جهت دعوت و حضور پرشور اصناف و بازاریان در انتخابات


جامعه بزرگ اصناف در طول این سالها با مشکلات بسیاری همواره درگیر بوده اند ، اساسا ثبات اقتصادی ، آرامش اقتصادی و از همه مهمتر کیفیت قوانین موثر بر فضای کسب و کار از مهمترین عوامل پویایی و شکوفایی بازار و اقتصاد پیرامون آن است . دغدغه کسبه و فعالان اقتصادی همواره تامین شرایط با ثبات بوده است چرا که شکوفایی ،پویایی و کیفیت فعالیت های آنها در شرایط باثبات اقتصادی محقق می شود . پرواضح است که کیفیت فعالیت های آنها هم در نهایت منجر به بهبود شرایط و افزایش سطح رفاه و آسایش مردم می شود .قطعا در حوزه قوانین و سیاست گذاری های پیرامون اقتصاد و بازار نقایصی وجود دارد ، سرچشمه اصلاح این نقایص بدون شک در نهاد قانون گذاری مجلس شورای اسلامی هست .از این جهت اتاق اصناف مرکز استان به عنوان نماینده جامعه بزرگ اصناف از تمامی کسبه و فعالان اقتصادی تقاضا دارد  با حضور پرشور و موثر در انتخابات ، به نامزدهایی رای دهند که  برنامه های عملیاتی  برای ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی دارند . چرا که بدون شک برای تمامی فعالان اقتصادی و کسبه ، ثبات و آرامش اقتصادی از کلیدی ترین مطالبات به شمار می رود . در این راستا اتاق اصناف مرکز استان این اطمینان را به تمامی کسبه و فعالان اقتصادی استان می دهد در راستای مطالبات آنها از نمایندگان منتخب آتی ،  تمامی تلاش و پتانسیل های ممکن را برای پیگیری و مطالبه گری به کار خواهد گرفت.